Wat is
Muziek op Schoot?

Muziek op Schoot (MoS) is muziekles voor ouders met een baby, dreumes of peuter in de leeftijd van ongeveer 4 maanden tot 4 jaar. Deze lessen worden in het hele land aangeboden door gediplomeerde Muziek op Schootdocenten (zie ook: waar is MoS).
Zij bieden een veilige en uitdagende speelleeromgeving en sluiten nauw aan op de ontwikkelingsfase van je kind.

Muziek op Schoot staat voor de intimiteit tussen ouder en kind. Samen (schoot)spelletjes doen, zingen, spelen en muziek maken!
In de les zullen enkele liedjes je bekend voorkomen en daarnaast leer je ook veel nieuwe liedjes en krijg je inspiratie om thuis verder aan de slag te gaan. Jullie maken muziek met instrumenten die bij de leeftijd van je kind passen, denk bijvoorbeeld aan schudeitjes of trommeltjes. Ook maken docenten gebruik van spelmateriaal zoals badeendjes of danssjaaltjes en het spelletje kiekeboe is van alle tijden! De les is erg afwisselend, jullie gaan natuurlijk ook lekker bewegen of soms even rustig luisteren naar het instrument van de docent.

Al spelenderwijs wordt tijdens de les op professionele wijze de muzikale basis gelegd: het kind ervaart muziek in al zijn soorten, namelijk door zelf muziek te maken, door op muziek gedragen te worden, zelf te bewegen of door gewoon te luisteren. De band met je kind, het van elkaar genieten en samen spelen, staat voorop.