Beleidsplan &        jaarverslagen

Elke drie jaar stellen wij een nieuw beleidsplan op om onze missie en doelstellingen te formuleren. In het huidige plan ligt de focus op “Professionalisering door ontmoeting” – Collega’s zijn de beste inspiratiebron. 

Wil je weten hoe we onze speerpunten omzetten in actiepunten? Lees dan het beleidsplan.